TGE Foundation

meet the our team

Het bestuur van The Green Elephant Foundation bestaat uit een team van drie: Jos, Tilly en Liz. Door de gedeelde betrokkenheid bij de problemen in Oeganda en de oplossing die The Green Elephant biedt, is de stichting ontstaan. Als team werken we aan een betere toekomst voor de inwoners van Oeganda en daar proberen we zoveel mogelijk mensen bij te betrekken! De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Voorzitter
Penningmeester